Razvoj snage mašine

Napajanje je važan faktor u razvoj proizvodnje. Krajem XVII vijeka, uz unapređenje i razvoj svih vrsta mašine, sa sve veću potražnju za ugalj i metalne rude, ljudi su ljudske i životinjske proizvodnje mogu biti u novu fazu. U Ujedinjenom Kraljevstvu, tekstila, brašno Miling i druge industrije sve više podesiti fabrike u reku, pomoću mašine za hidro-pogon. Ali bilo je već nekog odredjenog rudnika uglja, kalaja i bakra u tlo, i dalje sa dosta životinja da promoviše samo i isključene.