Stvarima potrebna pažnja u upotrebu CNC mašine alatke

1. CNC mašine alatke za okruženje: najbolje za CNC mašine alatke u okruženju stalna temperatura i dalje se trese velike opreme (kao što je udarac) i uređaji sa elektromagnetske smetnje.

2. zahtevi za nabavku snaga

3. CNC mašine alatke za praksu: redovno održavanje, servisiranje, imajte na umu je nemogućnost da se očuva lokaciji.

4. CNC mašinama alatkama nisu pogodne za dugotrajno skladištenje, dugoročno može izazvati pad sistema, gubitak podataka.

5. Obratite pažnju na obuku i operacije osoblje, osoblje za održavanje i programere