Spindle NC alata

Vreteno se koristi za direktno suočavaju sa workpiece, on je podstaknut motorne i visoke brzine, osovinu montiran na okno, mogao bi uzeti tvoje delove upoznati razni proizvodnje treba, će takođe direktno uticati na maљinske preciznosti osovinu, unutrašnja ležajevi, ako se nosi lako zamahni iz na preciznost kod obrade komada od vreteno prirodno pristrasan. Spindle brzina je generalno oko 8000 obrtaja u minuti, velikom brzinom mašine mogu više od 20 000 ciklusa, svaka mašina je samo jedan namotaj od mašinska obrada centar tradicionalne, nedavni dual-vreteno više vreteno mašinska obrada centar dolazi. (3) vijak, takođe deo trup, to je podstaknut servo motor, vođeni šraf bushing stola raseljavanjima, znala da potreba, vijak-ako prostor takođe direktno ogleda se u maљinske preciznost, i da je završite.