Osnovne karakteristike NC alatnih mašina:

●Adaptable za proces objekte, odgovaraju kalup karakteristikama proizvoda kao što su proizvodnja jedan komad, pod uslovom pogodne za kalup proizvodne i prerađivačke metode;

●High mašinska obrada preciznost i stabilnu mašinska obrada kvaliteta;

●Can biti multi-osi vezu, mogao da obradi složene oblikovanog dela;

●Parts promene, uglavnom samo treba promijeniti program možete da sačuvate vreme za pripremu proizvodnje;

●High preciznost, visoku krutost od same mašine, možete izabrati povoljne obrade, visoka produktivnost (obično 3 ~ 5 puta koji od uobičajenih alatnih mašina);

●A visok stepen automatizacije mašina alatki, možete da smanjite intenzitet rada;

●Modernization produktivni obavljanja poslova NC alata pomoću digitalnih informacija obradi sa standardnu šifru za prenos informacija, kompjuter kontrolu metoda koristi, temelj za kompjuterski podržan dizajn, izrada i integracija upravljanja;

●Higher zahtevi za operatore, održavanje osoblje viših tehničkih zahteva;

Visoka pouzdanost.